Investor

Investér i trygge pantesikrete lån med netto avkastning på 8-10 % etter skatt!

For 2017 var årlig inflasjon 1,6 % (SSB, økning i KPI). Innskuddsrente for bankinnskudd på f.eks. kr 500 000 er vesentlig lavere. Fastrenteinnskudd uten bindingstid gir kun 0,75 % rente (Storebrand Bank, prisliste pr. februar 2018). Dette eksempelet betyr at du – ved å ha pengene i bank – årlig vil tape 0,85 % av dine penger. Når skatten på renteinntekt trekkes fra, blir tapet ganske nøyaktig 1 %.

At du taper på å ha penger i bank, har vært en sannhet i mange år.

Men det finnes bedre investeringsmuligheter: Investér heller i våre restart-lån, med 11-13 % rente.

Hvis du er interessert i forutsigbar, god og trygg avkastning, kan våre kunder tilby svært gunstige betingelser. Låntil våre kunder gir deg netto avkastning på 8-10 % etter skatt. Betryggende pantesikkerhet i bolig innenfor 85 % av markedsverdi, og trygg betjeningsevne hvor gjeld er som regel lavere enn 4x inntekt. Våre kunder/lånesøkere er motiverte og klare for å komme i havn med en endelig løsning på kortest mulig tid. Fast løpetid er derfor normalt 6 måneder pluss en måneds oppsigelsestid.

Et ferskt eksempel: Låntakere ektepar, bosted i Rogaland. Lånebeløp kr 1 000 000, sikkerhet i bolig innenfor 83 % av verdi, gjeld/inntekt-forhold på 3,2. Rentesats 13,0 %. Løpetid 6 + 1 mndr., minimum inntjent rente kr 75 833 før skatt.

Ingen av våre investorer har noensinne tapt en eneste krone på lån til våre kunder.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om mulighetene – tlf. 921 36 000 eller post@judiciumfinans.no.

Investér via Judicium Finans for trygg avkastning

Investér via Judicium Finans for trygg avkastning

Foto (c) Scanpix/Shutterstock, brukt med løyve.