Om Judicium Finans

JUDICIUM Finans er spesialisert på å skaffe lån til søkere som normalt ikke oppnår lån i noen kredittinstitusjon. Vår spesialitet er å sy sammen en helhetlig løsning på din inkassogjeld, slik at du får muligheten til en ny start uten betalingsanmerkninger. Vi har meget kompetente samarbeidspartnere innen gjeldsrådgivning og gjeldsforhandling.

JUDICIUM Finans samarbeider med Advokatfirmaet JUDICIUM DA og formidler kompetent juridisk bistand når behov oppstår.
Vi representerer kun lånsøker i prosessen, men påser at alle juridiske formaliteter blir ivaretatt og at all dokumentasjon utarbeides i samsvar med alle krav lovgivningen stiller. Når JUDICIUM Finans har skaffet deg et restart-lån, skal du være trygg på at dine rettigheter er ivaretatt.